Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. trot 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. ...duoc nhieu tieng anh roi........ ............................. - ky thuat: hoc ve chan nuoi, trong trot, hinh cat mat cat, cay coi... - sinh hoc: ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年04月07日

 2. 為什麼你回去沒有告訴我,讓我可送你到機場?你知道我等你回來 和想送你去機場嗎?那天我有事要忙但因想要留給你一點時間我已安排早點回來陪你,結果...第一天和最後一天 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年10月12日

 3. ...什麼饒舌歌的歌詞吧 但你還是有拼錯吧? Hey ma, you're hot to trot 就很像「美女妳很辣」 Make me fien what ya goy 這句我猜你...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年06月26日

 4. ...)(俗称快三步) 布鲁斯(Blues)(俗称慢四步) 狐步(Fox trot)(俗称中四步) 快步(Quick step)(俗称快四步) 探戈(Tango) 吉特巴...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年01月29日

 5. ... to those with an average income within the overall population. (3) globe-trotting researchers "researches who travel around the ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年01月08日

 6. ... is someone who creates the atmosphere, and is good at trot singing. 勝利 He has high confidence in himself. ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年12月13日

 7. “就因為他沒有工作,沒有給他的權利,吼叫,我和我的朋友, ”托尼喃喃地說。 托尼的父親放下報紙,盯著他的兒子。 “沒有, ”他說。 “ ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年11月25日

 8. ...孩子忍受dreamily 注視。 After a time, a little dark-brown dog came trotting with an intent air down the sidewalk. 過一段時間,一個小暗褐色的狗來沿著行 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年04月17日

 9. 在朝陽還未從山崗后探頭出來之前,牠們不會起身醒來。況且太陽還躲在群山後面見不著蹤影,牠們就繼續睡。有的蜷縮到尾巴幾乎快碰到頭上的角,有的則直躺著由背到尾成 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年09月20日

 10. Lehman Brothers(雷曼兄弟證券)的經濟學家Rob Subbaraman說:「在2008年底前,不含日本在內的亞洲經濟成長將有70%來自國內需求;而在2006年,此一比率大約是50%。」 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年03月12日