Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. tough 可以話係好「硬」,但係唔係代表 tough 同 硬係同一樣嘢。 eg: 個人好 tough 可以代表佢係一...handle it." 但係用喺上師嘅話:「我個上師好 tough 」代表你上師要求好高,好難先可以 impress 都佢。&...

  分類:社會及文化 > 語言 2006年11月04日

 2. Tough is having promotion right now I think their belts are around $3xx You can visit their shop to check up on it Tough Shop Shop G11 Park Lane Tsim ...

 3. tough 專門店元朗係無分店呀! 最近元朗有以下兩間店, 你看看邊一間最就腳啦! 1...00 - 22:00, 星期六、日、公眾假期 11:30 - 22:00 2009-03-24 22:30:36 補充: tough 好似以前係元朗有專門店既, 現在就唔知仲係唔係度, 你試下打以下電話check下...

 4. 1.iphone用黎打電話,send sms 多 , ipod touch 主要聽歌,睇戲,play game 2.有 3.ipod touch 比較好,iphone貴 ,易比人偷 中學生未係咁岩 4.你喜好,我而家中學生用32gb $2xxx 5.5使 但要用itunes開 2011-01-16 17:50:37 補充: 係ipod touch 5係ipod tough

 5. Tough o的 tee 短袖o既話200+, Levis o的 tee差唔多200 Tough o的 jeans唔抵買, 特價都要4/500, 不過o的款幾特別o下, 未必咁容易見到

 6. Tough Shop 1) Tsim Sha Tsui Tel: 27363806 ...

 7. tough wood中文解釋好似係 『大吉利是』,當自己說錯不好意 頭的說話,就會說 tough wood解圍, 令自己心裏好過些。

 8. Tough Shop 1) Tsim Sha Tsui Tel: 27363806 Shop...

 9. 一個困難的時期. (eg. 在工作上, 突然有很多工作壓力的一段時期)

  分類:社會及文化 > 語言 2006年10月27日

 10. tough -强硬 e.g. he is a tough man and never be defeated. stubborn-頑固 e.g. he is so stubborn that never seek advise.

  分類:社會及文化 > 語言 2009年01月18日