Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ton 相關
  廣告
 1. ... de Saint Marc) 2011-12-05 23:52:51 補充: Vois sur ton chemin(見到自己的方式;放牛班的春天片頭曲) 2011-12-06 23:30:00 補充: 不能...

 2. ...nghi~ 我只想要自由做我想做的事情 nhung khong bk co' lam moi ng gan t bi. ton ? th0ng hay khong ... 但我不知道會不會讓身邊的人受到傷害呢 @Sky ...

 3. TO ton ******: 天行健強君子息, 周而復始萬象倚! 日首為晨年春勵, 勉人上進勤修一。 祝 學業進步, 智慧開明, 萬事如意, 福體安康, 夜有好眠! `阿彌陀佛` 和* 謹致筆

 4. ...我們兩個會難過, vi chung minh yeu nhau that long, 因為我們的愛是真心地... dung lam ton thuong nhau, 不要互相的相害, vi a la nguoi vang trong nhat cua e. 因為你是我的...

 5. ...轻轻的...做‘’ lang de xem trong ai do .... 轻轻的 看看在谁内.... Toi ton tai voi vai tro nhu the nao ......? 我在他是什么样的存在.....? Nhieu cau...

 6. 1.troi oi 天啊 2.noi gi toi co hieu gi dau 說什麼我都不懂啦 3.mong ban dung ton cong cong viet nua 希望你不浪費做件事了 4.toi hieu duocchet lien. 我能懂會死掉的

 7. ...應該是travaille才對喔 ,後面再加上rêve travaille dur pour réaliser ton rêve => 努力去實現你的夢想 跟你原來想表達的「追尋夢想」有一點點...

 8. ...de toi 但我在你心裡面. Je suis toujours dans ton coeur 努力去追尋你的夢想吧! Vas chercher ton rêve 我愛的人...

 9. Làm tổn thương người khác rồi,mà sao ...

 10. ...bien? 好不好?OK嗎? Bien指好 5.Cest bien. et quelle est ton abresse? 好,你的住址是? Cest bien (好) quelle (哪個 - 疑問詞) adresse(住址...

 1. ton 相關
  廣告