Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. tm ai 相關
    廣告
  1. 排列方式

  1. ... nhìu, - 她伯非常痛苦的 , vì bạn Thuy tm sự với em là khng yu ai, - 因阿翠和我私談說誰也不愛 , chỉ duy nh́t có anh. - 唯一...

    分類:社會與文化 > 語言 2009年04月19日

  2. ...nn gặp nhau 寧可不要碰面(見面) đừng tm đến nhau lc ban đầu 不要找到彼此最開始...親愛的,為何會直想換新 Ngy sau cuối cn ai c ai trong cuộc đời 日 ...

    分類:社會與文化 > 語言 2008年11月20日