Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. tanner 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. Tan min ko co gi dau cho min sin loi ngu 新阿! 我沒什麼意思, 對不起啦 ! 或者...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年03月25日

 2. ...to the sun light for some horus. 2. 81 %t 3. U can got to tanning salon to get tanned evenly all over your body. The cheapest...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年09月29日

 3. ...已經到司法院了! 但是老公啊! 要至中午2點左右才拿的到護照與良民證呢! ah a tan ca tranh thu goj tjen nhanh qua cho e vao ngay nay nha a, ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年04月25日

 4. ... broad as the earth, unlimited as the sky, deep as a big river and soft as well-tanned leather. 他們應該鍛鍊他們的智力以及保持像地球那樣的廣泛,像天空 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年07月14日

 5. ...想念妳很多和思想很多盼望能跟妳一齊生活 cuoc doi a va e nhu mot giat mo dep kg tan bien 我跟妳的人生好像一場美好的夢不消失 a mong ong troi tao cho adong ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年07月12日

 6. ...到外面給雨水淋濕嗎 e so a gap nuoc mua nen a bi sot, cho nen dau oc ko dc tinh tan - 恐怕你已給淋濕而發燒了 , 所以頭腦有點不清醒 nen nhan nham tin. ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年06月23日

 7. ...voi em...? 耶 我感恩你 已經帶回來給我的春天.... khi xuan chua den thi dong cung tan 春天還沒來的時候 東天也會解散了

  分類:社會與文化 > 語言 2012年05月18日

 8. My skin tans while riding bike- I don't want to get a tan. Sleep till waking up naturally- Eat night snack after come off work. 我已盡量口 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年12月12日

 9. ...m1 y = cos x ==> y' = - sin x ==> 在(π/2, 0) y' = - 1 = m2 根據 tan 的和角公式得知,兩條切線的夾角之 tan 值會是 (m2 - m1)/(1 + ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年03月04日

 10. Xuan tan che phai lo 春等車 還要擔心啦。 另一個是.... Giay to xong roi sang 18 em den cho chi dung lay roi di doi bang luon nhe. 文件都好了,到18號早上我 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年08月17日