Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. tanner 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. Ong xa yeu a dj lam ve chua? 親愛的老公你下班回家了嗎? co met lam k a?a da an uong gj chua? 會不會很累?你吃飯了嗎? e tan ca roj vua ve ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年04月09日

 2. 答案是C Mr. Tan would have liked to see the presentation before he ...句話,為什麼不能用過去完成式呢?例如: Mr. Tan had liked to see the presentation ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年03月14日

 3. Chuan bi do Xong Chua chi 姐東西準備好了沒 em chuan bi Xong roi 我準備好了 Mai gap tai San bay tan son nhat nha chi yeu 親愛姐 明天新山一機場見

  分類:社會與文化 > 語言 2015年04月12日

 4. Em tan anh nhan anh mua nhan tan lai cho em! 我送你戒子,你也買戒子送給我! Mo thay em nhieu nhieu nhe anh yeu! 親愛的,要多夢到我哦!

  分類:社會與文化 > 語言 2013年09月09日

 5. So 52,duong tan thu ,chu tan zhang ,thanh pho tan bac _dai bac "d_thanh" 新北市新莊區新泰路52號

  分類:社會與文化 > 語言 2011年04月14日

 6. 1. tan co vin sin phe ko co ben canh tan chung minh duoc qua het tat ca hai tha loi cho ....sinh 新還生生的氣是麼 , 是因為...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年01月07日

 7. Tặn bạn một tắm ảnh lúc nào...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月09日

 8. ...nhau ma. 你就慢慢等喔! 以後ㄧ定你和阿水(Thuy)就可以在交往嘛. *** tan gai nhieu the? 怎麼很會追女孩子啊?

  分類:社會與文化 > 語言 2012年03月19日

 9. ...南部永久定居。 2. Local beach boys are chiseled and tanned, while city dweller buff up at the gym. 當城市裡的人們在健身房努力鍛鍊肌肉時...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年07月29日

 10. ...] at the beach. It's very [Y]! [X]可以擺: tan tanning suntan sun tanning sun-tanning [Y]可以擺...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年05月06日