Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...-li 037-260031Nan- tzu 07-3510175Chin-shang 089-...-lo 037-983838Tso- ying 07-5838747Kuan-shan 089-...-shan 07-7460423New Tai -tung089-229687Feng-yuan 04...

  分類:汽車與交通 > 鐵路 2005年08月27日

 2. ... Chiu, Hui-Cheng Cheng, Chih-Ho Tai , Jen-Chuen Hsieh, Tzu -Cheng Yeh, Henrich Cheng, Jaung-Geng...

  分類:健康 > 其他:保健 2005年07月09日

 3. ...tsu ㄗㄨㄢtsuan ㄗㄨㄟtsui ㄗㄨㄣtsun ㄗㄨㄥtsung ㄗ tzu ㄘ跟ㄗ一樣 例如: ㄘㄨㄛ=ㄗㄨㄛ=tso 2007-07-03 12...一ㄤyang 一ㄠyao 一ㄝyeh 一ㄢyen 一yi 一ㄣyin 一ㄥ ying 一ㄡyu ㄨㄚwa ㄨㄞwai ㄨㄢwan ㄨㄤwang ㄨㄟwei...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年07月09日

 4. ... ㄉㄠ dau ㄌㄩ LIU ㄑㄧㄤ CHIANG ㄖㄜ RE ㄧㄥ YING ㄉㄡ dou ㄌㄩㄝ LIUE ㄑㄧㄥ CHING ㄖㄠ RAU...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年09月30日