Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 我其實幾尊敬希特拉.... 因為佢ge能力拯救左飽受凡爾賽條約摧殘ge德國 令德國可以重返歐洲霸主之位.... 好明題...佢係經濟上ge能力遠比威瑪共和國任何一個官員好.... 當然....我只係欣賞佢對德國係經濟上ge貢獻.... 但我絕對唔認同佢屠殺異族ge行為..... 所以只可以講.....佢係一個好ge策劃家...