Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...又或者好想入娛樂圈而有怕俾人呃的話, 建議你可以: 1. 留意各大公司招聘 Show Girl 的廣告, 去 應徵 , 有呢 d 經驗的話對你做 model 好有幫助 同埋你做得呢 d 多都會有機俾星探...