Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. Ring Ding Dong /SHINee Babe... ding diggy ding ding ding Ring ding dong , ring ding dong , ring diggy ding diggy ding ...20 23:28:58 補充: Ring ding dong , ring ding dong , ring diggy ding diggy ding ...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2009年10月31日

 2. 韓文+羅馬+中文 (例如: Ring Ding Dong ,的英文部分... Ding Dong Ring Ding ... Ding Dong Dong Dong ...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2010年02月01日

 3. Ring A Ding Dong 作詞:木村カエラ・渡邊忍 作曲:渡邊忍 Ring ... Ding Dong Ring a Ding Ding Dong minna wake auyo Ring a Ding Dong Ring ...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2010年07月26日

 4. 你說的應該是SHINee的 ring ding dong 喔( 歌詞 如下): 韓文+羅馬+中文 (例如: Ring ... lady Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi ...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2010年07月09日

 5. ...你連結^^ 샤이니(SHINee)(中韓對照) Ring Ding Dong (鍾鉉)베이베 네게 반해 버...elastic elastic elastic (溫流) Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring ...

 6. SHINEE 的 RING DING DONG 嗎? 歌詞 : Babe- 네게 반해버린...fantastic, fantastic, fantastic, fantastic elastic, elastic, elastic, elastic Ring ding dong , ring ding dong , (오직 너만 들린다) ring diggy ding ...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2010年02月24日

 7. 這是SHINee的 Ring Ding Dong 以下是 歌詞 : Babe 네...fantastic fantastic fantastic elastic elastic elastic elastic Ring ding dong , ring ding dong , (오직 너만 들린다) ring ...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2010年11月05日

 8. Ring Ding Dong Ring Ding Dong Ring Diggi Ding ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年01月29日

 9. ...後退 只要全都交給我 怎麼樣 My Lady Ring ding dong . ring ding dong . ring diggy ding diggy. ding ding ding ... ding diggy. ding ding ding (只聆聽到你) Ring ding dong . ring ding dong . ring diggy ding diggy. ding ding ding (在腦海...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2011年02月04日

 10. 你說的應該是SHINEE的 Ring Ding Dong 喔! 給你 歌詞 : 종현)베이...elastic fantastic x4 elastic x4 * 온유溫流) Ring Ding Dong ←重複 태민)들린다 泰民...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2010年08月14日