Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ring 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. Ring around the rosy . A pocket full of posies. Ashes, ashes...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年02月25日

 2. spoke.spoken.speaking講話 rang.rung.ringing響(電話.鈴聲) told.told.telling...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年05月17日

 3. 手鐲=Bracelet 手環=Hand ring(白話翻法) 手鍊=Hand chain(白話翻法)

  分類:社會與文化 > 語言 2005年08月01日

 4. 響就是ring-ring-ring (動詞三態一樣) 2009-03-27 16:33:04 補充: 抱歉 那我寄錯了! 謝謝大大修正。 是 ring-rang-rung (動詞三態A-B-C) 這裡有動詞三態... ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年03月27日

 5. Rudolph Valention 在 1920 年代中在美國是出名的電影演員。 他在沈默的電影中行動。 1922 年的天, Valention 去珠寶商的商店買一個戒指。 他在商店中見到美麗的銀戒 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年12月02日

 6. 有圖有真相 看看淡江中學的手鐘團 http://www.youtube.com/watch?v=jyzH63v6mG0 這就是上面說的技巧 .....還是你只是要翻譯而已? 2011-09-05 12:58:27 補充: 當鐘 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年09月03日

 7. em cam on anh nhieu 非常謝謝你 em rang du dang xat khoe 我會注重身體健康的

  分類:社會與文化 > 語言 2010年10月21日

 8. Mong rang ban doc thu vui ve:Rat vui mung nhan duoc thu cua ban..,nhung ma noi that long...ban nhat quet gia toi so tien do..,vay thi toi ton trong y dinh ...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年06月10日

 9. ...11:58:45 補充: 哈~老是回答到這位大大的問題@@ 2006-11-24 14:59:50 補充: Ring Frame: 環狀框架用來固定晶圓,送入切割機用的外框。請參考下列連結...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年11月24日

 10. He turned out to be the baddest fighter in the ring tonight. 他反倒成了今晚場中最出色的拳手。 turn out to be: 結果是 (有出乎意料的含意) bad 的最高級是 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2017年04月26日