Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 因為... Rap 都會唱『Yo~Yo~Yo』... 鳥唱 Rap =『Yo~Yo~Yo』... 然後『木』=『樹』

  2. Rap 時的樣子好帥喔..跳舞時也是.. 랩부르는 모습 정말 너무나 멋지다...멋져...춤출때두... Rap 時的樣子好帥喔.. 랩부르는 모습 정말 너무나 멋지네 2011-08-12 13:28:33 補充: 不是敬語 朋友的話不用敬語可以

  3. 是這個嗎??? 有一些還滿不雅的…… ㄅ是什麼ㄅ,玻璃門的ㄅ ㄆ是什麼ㄆ 肥皂泡的ㄆ ㄇ是什麼ㄇ,Q頭毛的ㄇ ㄈ是什麼ㄈ,福州伯的ㄈ ㄉ是什麼ㄉ,磨菜刀的ㄉ ㄊ是什麼ㄊ,七桃人的ㄊ ㄋ是什麼ㄋ,李挪吒的ㄋ ㄌ是什麼ㄌ,落落長的ㄌ ㄍ是什麼ㄍ...

  4. ...luc nao trong dau e cung thay a. 因為隨時隨刻我腦裡都有妳 ox biet ko.tu khi bx rap ox la e mo uoc nhu vay roi. 老公你知道嗎?之從老婆見到老公就有這樣的感覺...

  5. ...民歌也是一種類型。現在也不流行啦,不過就是沒人叫他老歌。 搞不好有一天 rap 這種風格的音樂也會被叫做老歌呢。

  6. vi tinh yeu e cheu cuc kho kho khan.vi e chi muon co a thoi. da tu dau rap a e noi voi a.e co con muon puen het va khu cho nen e ko muon rap ai.sao ox tam...

  7. ...一下可以嗎 xao tao dien mai ko bat may vi mai tao dang them vinh lom ne mai rap duoc ko may 唯和我打電話給你 你都沒接呢 偉我正想抓你所以你不敢明天...

  8. neu a muon rap a ay.doi e li hon.a rap .cung ko muon. 如果你想跟他見面那等我辦好離婚...這段時間我正要辦離婚.我不想有任何事發生 de sao khi li hon xong.a rap a ay .cung ko buon. 讓離婚好了之後你見他也不算晚啊 2011-10-10 23...

  9. Chong vat mo thi vong rap duoc anh 看像忐忑就會能像你 Chuc dai ca ngu ngon 祝大哥好睡,晚安

  10. ... vui ve 早安啊哥祝你新的一天愉快 hom nay e di lam lai e rat vui duoc rap a 今天我上班了我很高興能見到你