Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ... the person dream of what they want and cannot have. http://en.wikipedia.org/ wiki / Queen _Mab Through the Queen Mab imagery, Mercutio...

 2. ...的歌迷們為之惋惜。 參考網站: http://zh.wikipedia.org/ wiki /ABBA KK BOX http://72.14.235.104...html+ABBA%E7%9A%84+DANCING+ QUEEN &hl=zh-TW&ct=clnk&cd=18&lr=lang_zh...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2007年02月09日

 3. 看都看不完的完整資訊,看這裡: http://en.wikipedia.org/ wiki /American_and_British_English_differences 簡要...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年09月17日

 4. ...需要中文翻譯再告訴我喔!^__^ 2006-09-28 00:19:14 補充: http://zh.wikipedia.org/ wiki /%E4%BC%8A%E4%B8%BD%E8%8E...

 5. ..._(Shrek) Queen Lillian~ http://en.wikipedia.org/ wiki / Queen _Lillian King Harold~ http://en.wikipedia.org/ wiki /King...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年11月16日

 6. ...http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1004123001840 看的懂原文洽 http://en.wikipedia.org/ wiki / Queen _(band) 多爬文就有很多相關資訊 畢竟這是經典團!!! Queen - Bohemian...

  分類:音樂 > 搖滾流行 2007年08月04日

 7. 他出日: 1973年5月17日出生地: 美國加州棕櫚泉所以今年他滿33歲, 應該不會那麼快蒼老.資料來源: 維基線上百科http://en.wikipedia.org/ wiki /Josh_Homme

  分類:音樂 > 搖滾流行 2006年11月03日

 8. ....jpg 維基百科裡面有更詳細的資料可以查詢 http://en.wikipedia.org/ wiki / Queen _Alexandra's_Birdwing 其他的圖片 http://home.att.net...

  分類:科學 > 其他:科學 2008年04月04日

 9. ... Malay Regiment)儀隊前來站崗。 http://en.wikipedia.org/ wiki / Queen 's_Guard 圖片參考:http://farm5.static.flickr.com/4089/5059968806_d09c89781e...

  分類:政治與政府 > 軍隊 2010年10月13日

 10. ...rdquo; 她已經34歲嘍~ 下面的網址是她的個人資料@@ http://ja.wikipedia.org/ wiki /%E6%9D%BE%E5%B6%8B%E5%B0...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2007年05月30日