Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...中 名 長鼻猴 學 名 NASALIS LARVATUS 英 名 PROBOSCIS MONKEY 懷孕期 約 6 - 7 個月 產 地 婆羅洲 食 性 以樹葉為主食...

    分類:科學 > 動物學 2005年06月07日

  2. ...名 長鼻猴 學 名 NASALIS LARVATUS 英 名 PROBOSCIS MONKEY 懷孕期 約 6 - 7 個月 產 地 婆羅洲 食 性 以樹葉為...

    分類:科學 > 其他:科學 2007年08月23日