Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 我覺要睇吓個男仔係咪成日都請人飲嘢如果佢係果d成日請其他人飲嘢ga人咁佢應該只係對你有好感,因為同常就算有錢都5會無啦啦請你飲嘢ga嗎 如果佢5係果d成日請其他人飲嘢ga人,但就請你飲嘢.佢應該鐘意你

  2. 有無聽過這句話人若不欺,需自强﹖ 意思 是如果不想被人欺侮,就必需增值自己, 當您知識越廣,就會覺得這些欺凌您人越無知,所以您應該拿出勇氣,不要再頹廢啦,找 些課程來學,知識越高,自信心就越強。

  3. ...百思不得其解! 2012-10-18 22:30:15 補充: 感謝你對我的讚賞,我也終於明白你的 意思 ,你的思想都挺複雜啊!其實我也很開心知悉你的存在(你一直用匿名發問...

  4. 由出聲開始. 意思 係你盡量講野,無厘頭又好,講錯野又好,講講下你就會掌握到講野的技巧,或者...

  5. ...自己發完夢可以講晒d內容出黎ga....大家就會識分啦 有時人發佐d夢真係可能有 意思 ga~有d人就係靠個d印象可以解到夢......而自己諗ge野呢.....要解ge話就要靠...

  6. ...補充: 中繁:對不起,(請)原諒我 中簡:抱歉, (请)原谅我 英:Sorry, ( please ) forgive me 法:Désolé, me pardonne 法2:Dé...

  7. 看完你篇大作之後,我從一個筆者的心態,我感受到你對佢有好感,想知道佢有冇女朋友,他是一個什麼的人,所說的又有多少是真的呢﹖但同時你十分徬徨,因為你只見過佢一次,之後全部都是書信式的交流。現在他約妳去演唱會該不該去呢﹖ 首先,我會去的,有些問題此中都是要三口...

  8. 照你所形容,你同個男仔應該大概14~17/8歲左右,仍然讀緊書 呆望你,係因為對你有好感,比如你見到靚或鍾意既野,你都會望多兩眼吧?係唔係中意就要你去印証,除非你都對佢有好感,否則就不必 青春期對異性有好奇心或特別有好感係好正常,男仔介唔介意自已鍾意既女仔大過自己就因人而異...

  9. ...肚餓再食,咁樣不單實用,而且個男仔亦會覺得你細心. 另一邊如果佢係對你無 意思 既話,咁食完又無左件事,唔會令佢想得太多而誤會.幾好!

  10. ...除左"科科好勁",我都做齊曬 做得出以上既野, 點都係對你有 意思 架啦 最後, 你話你有一種衝動同B君拍拖, 即係代表你都鍾意呢種男...