Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 我給你我的帳密ㄅ 我的及時通是r420bin 因為我沒在玩了你要的話就送你好了

  2. 那可能是網站太多人在開~或者是再維修~不久就會好了@@

  3. 伺服器錯誤在'/' 應用。 -------------------------------------------------------------------------------- 運行錯誤描述: 應用錯誤發生了在伺服器。當前的習慣錯誤設置為這種應用防止應用錯誤的細節遙遠地被觀看(為安全原因) 。它能, 然而, 由瀏覽器觀看運行在當地伺服器機器。 細節: 使這個...

  4. 你應該上恰及官網儲值然後再去官網買W幣(不是購買點數喔)

  5. 您好,那樣代表 系統忙碌中 所以您按出去創帳號後,如果出現那樣的畫面 按F5 (重新整理) ,如果還是不能 就再按 按到他跳到創帳號那畫面。 ( 小弟 創過好幾百隻帳號囉= = 常常出現這問題 ) 結論就是 : 遇到那種狀況 F5 按下去就對了 2008-06-07 00:48:41 補充...