Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...唔代表你會搵唔到一個真正愛你的人 唔知邊位講過以下對白, 我覺得幾有 意思 : 被拋棄並不可悲 相反拋棄你的人更加可悲 因為你失去的只是一個不再愛你...

  2. ...可以將以前的經驗說予你聽: 一般女孩子追男孩不外幾招: 1. 不斷說話提問 2 . 俾麻煩你, 等你加深印象 3. 約看戲(話劇)或食飯 4. 相約旅行 5. 借筆記...

  3. ...所以都係想清楚d會好d... ... 好...回答問題... 許對你係咪有 意思 ..要睇兩樣野.. 第1. 許係咪成日都係咁同其他女仔講野...39;' 姐係得個講字... 唔會係真係鍾意你呀lo... 第 2 . 你平時對你的態度係點的先.... 姐係話由一開始個陣計...

  4. 如果你唔想佢再煩你,你就唔好婉轉咁拒絕佢,你要直接咁拒絕佢,等佢收到個你對佢無 意思 的SIGNAL,如果你婉轉咁答佢,佢未必會明,可能只係以為你怕醜。

  5. ...字, 或許人誤解左愛,中意,喜歡這三個字的意義. 2006-10-24 00:09:06 補充: part 2 : 如果以字面來說,中意一個人只是因某人做一些事,令到自己中意, 意思 就是佢在你眼中覺得不錯,自己有了一些滿足,如佢的樣子,佢的性格,佢的眼睛...

  6. ...一個男仔入美容院就會覺得奇怪;呢個就係因為點解d男仔唔去做美容既原因。 2 .永遠要保持強人形象,唔可以軟弱同哭 唉...呢點根本就係天生...永遠都要擺出...

  7. ...原因太多,不想浪費時間打出來了。 好了,又說回你那一 part : 1/. 一般女性都很怕男人有心事,但不跟自己說...未夠,所以你最好 不要去逼人地 把心事 硬要講你知。 2 /. 既然是他的心事,他又不想告訴你, 你其實也可以 不用...

  8. 不如你post埋你的推斷出黎先啦。其實我覺得個男仔講得啱,佢未必係鍾意個女仔,只係習慣咗大家好熟咁相處,就好似一個好要好的朋友,一直都相處得好熟好開心好好傾,好似知己咁,但未必係鍾意。一個好朋友無啦啦唔睬你係人都唔開心架啦,覺得被人冷落咗,唔明人地點解要咁對...

  9. ...你!! 2007-04-09 15:29:04 補充: 我樓下都對!讀好d書,係形像自己o既一 part !!

  10. 我個人覺得佢騎牛搵馬,佢覺得佢男朋友唔係咁好,但又驚你可能唔要佢,於是拖住佢男朋友同你來往,跟住之後好搵到個再正d,咪唔要你 2007-12-26 16:35:05 補充: 又或者可能真係你前女朋友對你朋友講左d說話,我建議你再問清潔你朋友