Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...既骨就數一件囉. 頭骨係好多片緊扣係一齊, 但每塊骨各自有個名, 如frontal, parietal 等. 手指骨, 脊骨個d都有編號, 每個編號數一件, 好似胸椎 T1, T2...

  2. ...temperal lobe)也就是左耳的上方,可能是瀕死體驗的放電腦區,而左後頂葉( parietal lobe)也就是頭頂的左後方,可能是掌管自我或方向感的腦區,在死亡之際會停止...