Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...乙級船員也就是一般的水手。 圖片參考:http://modelshipmaster.com/products/ ocean _ liners /emma%202012/emma%20maersk%20container%20model%20(2).JPG 圖片參考:http://amhistory...

 2. 你最近如何啊?i have not gotten back to you yet 我最近實在太忙了 late 和lately都是「最近」 所以你們都沒有遲了

  分類:社會與文化 > 語言 2006年01月08日

 3. 鐵達尼號 1912 年,鐵達尼號,號稱史上最大的輪船終於誕生了,它將從倫英國敦開往至美國紐約。在浩瀚無比的海上,它將載著數千名旅客開使它的處女之航。 在電影裡,傑克,一位年輕的美國畫家,在甲板上認識了一位美女,羅絲。因為對命運的灰心,羅絲試著以跳入冰冷的海裡來...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年06月15日

 4. 在西元2000年時,「皇家名人旅遊」推出名為「千禧年號」的新遊輪,這也是業界首見採用天然氣渦輪引擎的遊輪,相較於傳統的推進系統,天然氣渦輪引擎能夠減少95%的廢氣排放量。隨著千禧年號加入團隊,再加上原先集團已擁有的永恆號、高峰號、星座號,這條航線在2000年至2002年間的...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年11月05日

 5. 1。入口的左邊是個曾屬於我祖母的橡木化妝檯 。它是我最珍視的財產之一。 ( 你的文法沒錯。) 2。第一個以單獨旅行方式到達北極的人是日本探險家Naomi Uemara. (時態我不太知道怎麼解說,但如果上下文都是過去式就是was沒問題。) 3。 (過去式表示它過去是如此的方式...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年07月10日

 6. 當美國探險家Richard E Byrd 1934年孤單地坐在他在南極的小屋時 在半凍僵半一氧化碳中毒的昏沉中他忽然有了一個領悟 Byrd寫道他和其他參與極地探險活動的人真是沒理由冒他們生命的危險 Byrd由次苦難中存活了下來 但他近乎死亡的經驗消減了...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年10月23日

 7. The answers:- (1)D those (2)D throw up (3)D to dissuade (4)C be promoted (5)A reward (6)D arrives (7)C to helping (8)B truly (9)A cost (10)C reminiscent (11)A crew (12)A intention (13...

  分類:社會與文化 > 語言 2015年07月18日

 8. ... nice, sweet, fantasticBig ship on de ocean that a big titanic(chorus)Woman ya cute, and you don t...make up,original cute body you a mek man mud up. (x2)Eye liner - pon ya face a mek man mud upNose powder - pon ya face...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2006年01月04日

 9. ...! ya nice, sweet, energetic, Big ship on de ocean that a big titanic (2X) Woman ya cute, and you... cute body you a mek man mud up (2X) Eye liner - Pon ya face a mek man mud up Nose powder...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2005年08月07日

 10. ...! ya nice, sweet, energetic, Big ship on de ocean that a big titanic (2x) Find more lyrics at... cute body you a mek man mud up (2x) Eye liner - pon ya face a mek man mud up Nose powder- pon ya face...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年03月25日