Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ng 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. ...すみません、きょうの仕事は、ここで終らせていただきます。   2.NGされた検査員 と NGした検査員 NGした品目 と...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年03月22日

 2. ... anh mua đồ ăn được không?anh biết hai em rất khó xử...agrave;i mua đồ cho anh tự nhiên không biết vì lý do ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年06月07日

 3. ...à: thật xin lỗi! em không nên chưa tìm hiểu sự...agrave; anh. Nhưng em thật sự không muốn vì đó ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年04月01日

 4. 你好~ em nhớ ông xã nhiều làm ông xã có nhớ không 我很想念他不記得丈夫更多的合作 大概是這樣 :) ...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年07月15日

 5. Lựa chọn buổi sáng ngày mai bạn thì chúng tôi đi ra ngoà... chờ đợi cho tôi tại cổng công ty Oh, t&ocir ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年12月15日

 6. ...網翻的僅供參考: 一、越南文 1. Xin vui lòng lên dọc theo dòng Blue Line... y tế kiểm tra. 4. Không có quầy bar ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年05月27日

 7. ...我 ngo5 ? 沒錯, 嚴格來說是有由喉嚨發出的鼻音, 不過有些人會忽略了ng音. eoi和ng要怎麼發? 你可以參考這些字的發音: eoi: 吹 ceoi, 堆 deoi, 居 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年01月07日

 8. ... sự thật mà anh không muốn đón nhận nó cũng...om chặt em,anh thật sự không muốn em xa anh,thật sự là...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年12月07日

 9. ... lá mục đích của ngày đầu tiên của các quy... tra (có nghĩa là, theo thông tin về thành phố ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年08月21日

 10. ng việc hằng ngày nhất định là ...,nhớ nhà,nhớ người thân.anh không thể giúp gì được gì cho ...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年11月22日