Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 排列方式

 1. 這一些日子和你相處下來 Cùng em chung sống trong những ngày qua 我...旁邊陪我 Cám ơn em đã cùng anh bên nhau 我 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年11月06日

 2. ...acirc;y giờ anh quyết định buông tay 現在你決定放手 em sẽ trả lại...quot;你" quyết định : 決定 buông tay : 放手的意思,在這裡可以解 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年11月13日

 3. hôm nay tôi không phải là gì của bạn ,cũng không ... tôi buồn tới thế nào không ? nếu như bạn ...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年06月17日

 4. .... Sang Đài Loan vào ngày đầu tiên của vận... nghĩa từ. Cuối cùng được hạnh phúc vào ngà... ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年08月03日

 5. 字尾是 n 還是 ng 其唸法的確有差別﹗ 字尾是 n 時KK音標是[n] 字尾是 ng 時KK...http://7.share.photo.xuite.net/november_kimo/17ff49a/3818615/147405091_l.jpg ] ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年03月03日

 6. 不知道是否是這首: Ngày trên phố bước cùng em th... nhau bối rối Nhưng trong lòng anh con tim tình yêu trao em ...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年08月21日

 7. 1.anu itong tinag ng jowawers ni rum mate mu haha ano itong tinag (tag) ng jowa ng roommate mo haha 你室友標記女/男朋友是誰啊 2.ah nsa top ten k ng ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年04月29日

 8. bà xã yêu: trong những ngày tháng bên em , anh thật sự cảm ... thời gian bao lâu , tớii cuối cùng c ...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年05月06日

 9. ...ㄥˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄢ 通用拼音 d ng b guan jhan...ㄉ|ㄥˋ ㄍㄨㄤ |ㄡˊㄦ 通用拼音 d ng guang y ur 注音二... ...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年08月16日

 10. ...quot;最近上班事情愈來越多,我整個人都快虛脫了 công việc may ngay nay, ngày càng, tôi...o có thể được dễ dàng mộ ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年12月13日