Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ng 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. 江城子 蘇軾 jiāng chéng zǐ : sū shì 十年生死兩茫茫! shí nián shēng sǐ ...無處話淒涼。 qiān lǐ gū fén , ...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年09月21日

 2. ... = 執行 或是 翻成 確認 (視你機台的種類 操作面板定義 會有一點差異) NG = 不良品 或是 品質異常 OK = 良品 或是 檢驗OK

  分類:社會與文化 > 語言 2011年09月01日

 3. năm ngoái ngày 12 tháng 12 không phải em đã gởi... gởi cho anh ,em đã biết ba anh không muốn cho anh qua ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年08月05日

 4. ...có đủ chờ đợi một ngày, khuôn mặt nóng để d...i biết điều này là không thể, và thậm chí ng& ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年07月16日

 5. Vợ thịt bò nhỏ! Ngày tháng tháng hôm nay là...tháng, có nghĩa là, 14 tháng! Vợ ...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年04月03日

 6. ...兆 - 十兆 - 百兆 - 億.....等 唸法也會不一樣,有時是順口說的啦 千( hàng nghìn) : 南越 ( ngàn )和北越 ( nghìn )有差一點點 0...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年03月12日

 7. NG tube = nasalgastric tube You need to be gentle when you insert a NG tube to keep it from breaking (or damaging) the nasalpharyngeal membrane... ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年03月10日

 8. ...ㄥˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄢ 通用拼音 d ng b guan jhan...ㄉ|ㄥˋ ㄍㄨㄤ |ㄡˊㄦ 通用拼音 d ng guang y ur 注音二... ...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年08月16日

 9. kilan kayo balik ng pilipinas. 你(們)什麼要回菲律賓呢 wala ako lage lod kya d kta lage txt. 我常常沒有點數(註1) 所以無法常傳簡訊給你 padalhan mo naman ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年04月19日

 10. 這一些日子和你相處下來 Cùng em chung sống trong những ngày qua 我...旁邊陪我 Cám ơn em đã cùng anh bên nhau 我 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年11月06日