Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ng 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. ...呈相對的大(多)即可。OK例. (百公尺賽跑)冠軍者比亞軍者整整快0.3秒。NG例. (3000公尺賽跑)冠軍者比亞軍整整快0.3秒。←←應說:冠軍者比亞軍者僅僅...

  分類:社會與文化 > 語言 2017年12月17日

 2. 為什麼檢查站判斷NG? Why 檢查站 judge it's NG? *Why is the NG...

  分類:社會與文化 > 語言 2016年02月29日

 3. 台語?----抬槓,原住民語客家語國語閩南語都是台語 台灣閩南語 憨 拼音是gōng

  分類:社會與文化 > 語言 2015年12月06日

 4. ... 注音二式 h ti n chi ng d 6. 受創 注音一式 ㄕㄡˋ ㄔㄨㄤ 漢語拼音 sh...

  分類:社會與文化 > 語言 2015年07月17日

 5. TO 豆豆龍: 敬請自行登門向 慈悲知識長求教,檔案意見欄內@ 藍田寶玉* 2015-07-19 18:15:52 補充: https://tw.knowledge.yahoo.com/my/my?show=AB08311146

  分類:社會與文化 > 語言 2015年07月10日

 6. 1. 關渡->干豆 Kan-Tāu 2. 三重->三重埔 Sann-Tîng-Poo 3. 基隆->雞籠 Kue-Lâng 4. 卓蘭->搭蘭 Tá-Lân 5.滿州->蚊蟀 Báng-Sut 有加"仔" ...

  分類:社會與文化 > 語言 2015年07月04日

 7. Em nhận được tin rồi anh có khỏe không 我收到訊息了 你好嗎 Gửi lời thâm gia đình anh 代我問候你家人

  分類:社會與文化 > 語言 2015年06月30日

 8. em giống mưa ......Thất thường và ương bướng..... 我像雨.......失常和頑固 chứ em không như nắng...... 笪我不像陽光 Âm áp và đáng...

  分類:社會與文化 > 語言 2015年06月13日

 9. Xin lội anh em không có can đảm gặp anh. Xin lỗi 對不起我沒有勇氣見你。 對不起 Thế thích nói cái j nào Đúng là bị hâm mà 那...

  分類:社會與文化 > 語言 2015年06月12日

 10. ...乳腺癌,果糖,轉移,MDA-MB-468細胞 介紹 Guǒtáng zuòwéi tàn yuán yòudǎo de MDA-MB...

  分類:社會與文化 > 語言 2015年06月02日