Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ... = 執行 或是 翻成 確認 (視你機台的種類 操作面板定義 會有一點差異) NG = 不良品 或是 品質異常 OK = 良品 或是 檢驗OK

  分類:社會與文化 > 語言 2011年09月02日

 2. " Ng "是姓"阮"的簡寫,在越南姓阮的人滿街都是,是越南當地的一大姓,以上簡寫" Ng "全寫是"Nguyen" 以 How yong Ng 來說是採用...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年07月03日

 3. ...có đủ chờ đợi một ng ày, khuôn mặt nó ng để d...i biết điều này là khô ng thể, và thậm chí ng ày nay...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年07月26日

 4. Vợ thịt bò nhỏ! Ng ày thá ng thá ng hôm nay là...thá ng , có nghĩa là, 14 thá ng ! Vợ tôi biết khi làm ...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年04月07日

 5. ...兆 - 十兆 - 百兆 - 億.....等 唸法也會不一樣,有時是順口說的啦 千( hà ng nghìn) : 南越 ( ngàn )和北越 ( nghìn )有差一點點 0...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年03月27日

 6. NG tube = nasalgastric tube You need to be gentle when you insert a NG tube to keep it from breaking (or damaging) the nasalpharyngeal membrane...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年03月10日

 7. năm ngoái ng ày 12 thá ng 12 khô ng phải em đã gởi... gởi cho anh ,em đã biết ba anh khô ng muốn cho anh qua đài loan nữa!và mỗi...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年08月10日

 8. kilan kayo balik ng pilipinas. 你(們)什麼要回菲律賓呢 wala ako lage lod kya d kta lage txt. 我常常沒有點數(註1) 所以無法常傳簡訊給你 padalhan mo naman ako ng pera kung ok lang sayo 如果可以的話 可以請你寄錢給我嗎 (註1)菲律賓很多...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年04月29日

 9. chickling 小雞; 雛雞 Chienlung 乾隆 Chungking 重慶 churching 安產後的謝恩禮拜儀式 Chinkiang 鎮江 chuckling 咯咯地笑; 暗自發笑 ch****ngsen 沒有符合的英文單字

  分類:社會與文化 > 語言 2010年11月21日

 10. ...ㄉㄨㄥˋ ㄒ|ㄣ 通用拼音 d ng sin 注音二式 d ng ...|ㄤˇ 通用拼音 y si ng 注音二式 y shi ng ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年03月22日