Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...居於峰州,推舉「雄長者為主」,稱號為「雄王」(越南語:Hù ng Vương),並使用「文郎」(越南語:Văn Lang)為國號...

  2. Tai nghe bạn là khô ng nhất thiết phải đú ng của ... là tất cả tốt người? khô ng bao giờ nói dối với bản thân ...

  3. NG 片段都稱為 Blooper(s)( 有凸槌、出包的意思) 烏龍-形容詞:clumsy 或 silly 或 bungling; 動詞:bungle或 mishandle 常用的句子:clumsy me或 silly me <=====(類似:我真糊塗/我真笨)

  4. Hnay20-10a chuc vo mai l a ng a y mai la ng dep nhat tr ong tr ai tima. 今天10月20 我願老婆永遠是我的愛人,在我的心中你永遠是最漂亮的, a chuc e tat ca.a y e. 我祝福妳所有,我愛你

  5. anh sao vay chu! 你為什麼這樣 dau vay sao lai khong di kham benh? 這麼痛為什麼不去看醫生 mai anh phai di kham roi lay thuoc uong cho khoi nha anh! 明天你要去看病然後拿要藥吃給治療好 nho nge loi em gio thi ng ... 記得聽我的話 現在就...

  6. ...08 09:21:29 補充Lun o kah du da xa xoi lun am tham wan tam nhu 1 ng vo hih...? 時常在旁邊,不管離多遠我還是默默著關心像如一個無形人...?

  7. ...想聊天怎麼辦...? Lun o kah du da xa xoi lun am tham wan tam nhu 1 ng vo hih...? 時常在旁邊,不管離多遠我還是默默著關心像如一個無形人....?

  8. djeu tj cho co ng yeu chj troi ps=越文發問中有問題,不清楚,寫字不隼,只能大該翻譯幫忙中。 愛情的事、緣到了、會有人愛你嘛。

  9. C&oacute; những ng &ocirc;i sao tim, được gọi l&agrave... sự! Ch&uacute;c mừng Ng &agrave;y lễ T&igrave;nh y&ecirc;u...

  10. ..., guān zì zài pú sà,xí ng shēn bō rě bō luó mì duō shí, ... 涅 槃。 yuǎn lí diān dǎo mè ng xiǎng,jiū jì ng niè pán。 三 世...