Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ... 李Lee 周Chau / Chow 吳 Ng 鄭Cheng 王Wong 馮Fung 陳... 卞Pin 齊Chai 康Hong 伍 Ng 余Yu 元Yuen 顧Koo 孟Mang...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年09月30日

 2. 用漢字查 [湛] e結果 Chhi̍h白話字iah是台語漢羅會tà ng 連去台文華文線頂辭典,去看辭典內底包含這個字ê詞ê前後文...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年05月05日

 3. ...移民, 台灣到香港定居的人, 東南亞來的居民等. 那些人的 姓氏 , 和香港本地人的姓名英文譯音是不同的. 因為政府是依據...所以會和本地拼音不同. 像是姓吳的人, 本地的譯音是 Ng . 但是如果是台灣或是大陸來的, 他們的英文譯音登記可能...

 4. ...11644) 【黃】黃-0-12 注音一式 ㄏㄨㄤˊ 注音二式 hu ng 相似詞 相反詞 解釋 一種似土地的顏色,為三原色之一。說文解字:...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年09月07日

 5. ...賴」或「黎」的香港譯音。 這都是 姓氏 的常用譯法。 當然,Lai 若不作 姓氏 也可以是名字的香港譯音,如「麗」。 Lai Yin Ng 這名字可能是視 Lai Yin 為名、 Ng 為姓的名字。 即是...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年07月26日

 6. ...子孫以先祖名字為 姓氏 者,稱生氏、朝氏、声氏,皆世代相傳至今。其生氏的 姓氏 讀音作xì ng 。 2013-03-28 13:06:08 補充: 在史籍《白虎通·姓名》中记载:“姓...

 7. ...ㄤˋ注音二式j 圖片參考:http://140.111.34.46/dict/fonts/fe6b.gif ng 解釋人名。(西元181~234)字孔明,三國蜀漢琅琊郡陽都人(今山東省沂水縣...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年04月28日

 8. ...2.1%) Bi 裴 (2%) Đỗ 杜 (1.4%) Hồ 胡 (1.3%) Ng 吳 (1.3%) Dương 楊 (1%) L 李 (0.5%) 另外, 還有一些比較少見的越南 姓氏 如下: (無特殊排序) Lm: 林 Đinh: 丁 Nghim: 嚴...

  分類:藝術與人文 > 歷史 2007年01月09日

 9. ...人家會弄不清楚你到底姓「Tseng」還是姓「Chieh」,因為我們的 姓氏 放在前面,外國人的 姓氏 則放在最後面。 我建議使用「威妥瑪拼音」的「...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年08月10日

 10. ...大林/二林。西螺/楠西】(五)姓名的「文白異讀」 (1) 姓氏 大部份白讀:陳/黃/洪。(「林」就讀文言音)(2)名字...(風水suí、扁pián食)」/夢bā ng 惠(夢bō ng 想)/海岸huānn(兩岸gān)/阿草tsháu...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年02月01日