Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 排列方式

 1. 「趴在桌上睡覺」 take a nap on the desk 例句 John always takes a nap on the desk during the tea...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年05月08日

 2. ...vocabulary Vicky (現在)能夠背一些詞彙了。 Smith took a nap Smith 睡了一下子。 Thin is a pin 這是一支針。

  分類:社會與文化 > 語言 2010年04月10日

 3. Hien nay the nap tien OK Super Onnet goi cung mang voi nhau duoc . 10000 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年07月08日

 4. Tiem OK nap 800 dong noi mang trong vong 30 ngay OK的錢儲存800元可以上網使用30天 con duoc goi cung 10000 dong (350 dong ) 還能打電話往內10000元(350元) co ...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年01月12日

 5. Hien nay the nap tien OK Super Onnet goi cung mang voi nhau duoc10000NT...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年07月09日

 6. e hanh phuc qua.chog e that la t0t. 我好幸福啊,我老公真好 a bay gio chua nap duoc rang.thi a an co kho' khan kh0g? 你現在還沒有創牙子,你吃東西的時候 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年08月06日

 7. 以下是我的翻譯,供您參考! 1.羅賓和坐在樹下打盹[take a nap] 【Robin is taking took a nap by sitting under...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年01月08日

 8. ... không có thói quen ngồi trên vành nắp xí bệt để đại tiểu tiện , ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年03月17日

 9. ...up. 兔子認為烏龜大概需要個把小時才能趕上牠 The rabbit took a nap under a tree 所以兔子就在樹下偷閒小睡 But the rabbit accidentally ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年08月11日

 10. Comparing the benefits of caffeine, naps and placebo on verbal, motor and perceptual memory 比較咖啡因、午睡(或小睡)以及安慰劑在語言記憶、運動記憶和感知記 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年10月15日