Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. nap 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. Tiem OK nap 800 dong noi mang trong vong 30 ngay OK的錢儲存800元可以上網使用30天 con duoc goi cung 10000 dong (350 dong ) 還能打電話往內10000元(350元) co ...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年01月12日

 2. ...沒錯!只不過這封信是廣告用台灣大哥大電話儲值卡的喔 Tiem OK nap 800 dong noi mang trong vong 30 ngay OK店賣儲值卡只要儲存800元可以上網30...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年01月10日

 3. 新手逛三鷹の森最好找東南在台直接搞定場次 要舒服稍快可花¥4880 買來回 SKYLINER+東京METRO二日券 精打細算來回撘京成特急 80分 ¥1000再搭配單買車票用不到¥4000 ...

 4. 親愛的,我要買memory card,我買手機的時候,忘記先看,所以沒有的。我要問這手機可以用多少容量 希望有幫到您

 5. ...14 18:54:22 補充: 阿!詞性喔~晚點補充唷 2012-12-14 19:15:44 補充: take a nap來說, take在這裡是動詞,用來執行後面nap的動作,來修飾nap。 至於nap在這裡 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年12月14日

 6. ...前後文判知) 2012-11-29 15:17:42 補充: 全文為:The dog liked to nap all day on the sunny back porch. 這隻狗喜歡整天趴在陽光充足的後門廊上打盹兒... ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年11月28日

 7. ... hare was far ahead of the tortoise, so he decided to take a nap. Unfortunately, he overslept. When he woke up...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年11月17日

 8. ...這是台灣大哥大儲值卡廣告的喔,意思是 truoc ngay 30/11 den cua hang OK nap the ngay len mang, 11月30日之前要到OK店補卡上網, vao ngay 5/12 dc tang...

 9. ...bao tra truoc thi dung het tien la co the khong dung duoc nua co the la nua nam khong nap tien vao sim thi khong thedung duoc nua o dai loan la nhu ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月12日

 10. E biet roi. 我知道了 Nhung ma e mu0n hoi e de nau ma khong nap sim thi co lam sao khong vay? 但我還是想問我放久了沒繳sim卡費是否會怎麼樣? ps:應該是太久沒 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月12日