Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. nap 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. ... President of the United States, taking a nap on the beach. 題目 has seen 錯,但我們知道他要考感官動詞的...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年05月01日

 2. 我當初手機也有出現這個問題... 我姊姊和我說有可能你點了某樣東西 所以造成電話費暴增 可是過了幾個月帳單來還是一樣價錢 我覺得還是小心點吧...因為我爸爸就出 ...

 3. 你好,關於你的問題,有沒有可能是壓力造成的呢?以下資料提供給你參考,希望有幫到你。文章出自-------鄭醫師的部落格 壓力也可以作身體檢測?很多醫師都知道,荷爾蒙 ...

  分類:健康 > 心理健康 2014年01月14日

 4. ...描述事物,就像是have一樣。 Had (過去式) ex. I had a nice nap 我有了一個好覺 She had Caesar Salads for...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年01月10日

 5. 只要人們認為他們的憤怒是別人造成的,他們就沒辦法控制憤怒的情緒。復健護理人員需要在建立他們的憤怒與降低他們的憤怒這兩方面負起責任。狀態性憤怒(State Anger) ...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年11月23日

 6. ...sim; ∽ ∾ ∿ ≀ ≁ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≈ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ...

 7. trong luc mang hang di thoi bui xong toi quen khong dong nap hop ben ngoai truoc ma lai dong nap ben trong, 我將產品吹塵...工作時會更加小心, va di thoi ...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年10月31日

 8. di dong moi! 新手機 mua kem di dong dong thoi nap ok 800NT truy cap internet, 買手機同時繳納 OK 台幣800元 上網 goi...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年08月13日

 9. 1.In the backyard of his parents' bakery 2.Cato 3.Cinna 4.remember her friendship and kindness. 5.She applies chewed leaves to her wound. 6.In a ...

 10. ...離家很遠的年輕阿兵哥" ong xa oi sang mai di lam mua cho e 1 the nap dien thoai ip va jui tin nhan cho e 老公啊 明天早上去上班時 買給我一張...