Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. nap 相關
  廣告
 1. em hai day , em hai day ( 這句是對方表明自己身份,因沒符號沒辦法給您正確翻譯) anh mua the ok hay chung hoa 你買的OK儲值卡還有中華儲值卡 ma em khong nap duoc vay. 我都不能儲值呢

 2. A oj . khong doc anh a .thui cung uoc ,anh di lam ve met khong . 哥! 不行啊, 算了都可以, 你下班回來會累嗎? 2011-10-05 21:10:53 補充 A oi .em nap duoc rog 哥, 我可以儲值了喔

 3. ...這是台灣大哥大儲值卡廣告的喔,意思是 truoc ngay 30/11 den cua hang OK nap the ngay len mang, 11月30日之前要到OK店補卡上網, vao ngay 5/12 dc tang...

 4. ...ai. 我住在家裡.不能躲避他.不會到看誰. va e se day vuyet de dang hon.e da nap day xong roi.ko ra. 而讓我比較好處理事情.我已經交好文件了 se day viet cho e...

 5. ...離家很遠的年輕阿兵哥" ong xa oi sang mai di lam mua cho e 1 the nap dien thoai ip va jui tin nhan cho e 老公啊 明天早上去上班時 買給我一張...

 6. e co tien dong roi.hom nai e nap dan roi.thu 5 tuon toi.e di dong tien. e moi di ra toa an xong. 我已經有錢繳了...

 7. ...妳查到底為什麼不能儲值. ho moi co the giup em kiem tra xem tai sao lai khong the nap vao duoc

 8. ...有沒有想拿相片回去做紀念. em biet ma ,anh cung vay nke. 我懂了,你也一樣喔. em nap duoc roj,e nho va yeu anh rat nhieu. 我可以出入了,我想和愛你很多. Xmas...

 9. ... it.) Goldilocks: Oops! Well, it's time for a nap . Narrator: And she went upstairs to take a nap . (...

 10. ...out of sight at once. He soon stopped and lay down to have a nap .  The tortoise plodded on and on. When the hare awoke...

 1. nap 相關
  廣告