Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. nap 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. ...打算在外面待太晚了 l have a meeting now with a studet and than will take a nap and see how i feel. 我現在正在和我一個學生開會 之後我會休息一下看看我會不 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年03月14日

 2. ... [Nucleic Acid - Protein Service unit (NAPS), University of British Columbia, Biotechnology...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年03月16日

 3. ...at lunch time, but I didn't care about this symptom. When close to nap time, 你是要指"接近午休時間嗎?"如過果市的話,用 "it ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年09月16日

 4. ... không có thói quen ngồi trên vành nắp xí bệt để đại tiểu tiện , ...

  分類:社會與文化 > 語言 2008年03月17日

 5. ... when the scenery is beautiful. After lunch, I usually take a nap. And after nap, I usually watch some television. 傍晚,把剩下未完成...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年03月30日

 6. The quoc te IF calling nap vao sim di phu IF goi ve Viet Nam re vo cung 國際電話卡...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年02月11日

 7. trong luc mang hang di thoi bui xong toi quen khong dong nap hop ben ngoai truoc ma lai dong nap ben trong, 我將產品吹塵...工作時會更加小心, va di thoi ...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年10月31日

 8. ...行動電話就可免費7天 先打免費十分 kinh c hao quy khach , so , tien . quy khach . vna nap 1a : 300 dong , tonq , cong tai khoan . cua , 2012 貴擯大家好, ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年08月10日

 9. ...to play together but slowly returning to of his friend's a take a nap The small big bird doesn't feel sleepy small big bird, each person has... ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年02月04日

 10. ... simple. 2007-01-31 15:55:37 補充: 5)I will intend to take a nap after I have gotten back from the airport this afternoon. I intend...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年01月31日