Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. nap 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. ...離家很遠的年輕阿兵哥" ong xa oi sang mai di lam mua cho e 1 the nap dien thoai ip va jui tin nhan cho e 老公啊 明天早上去上班時 買給我一張...

 2. 親愛的,我要買memory card,我買手機的時候,忘記先看,所以沒有的。我要問這手機可以用多少容量 希望有幫到您

 3. ...這是台灣大哥大儲值卡廣告的喔,意思是 truoc ngay 30/11 den cua hang OK nap the ngay len mang, 11月30日之前要到OK店補卡上網, vao ngay 5/12 dc tang...

 4. ...有沒有想拿相片回去做紀念. em biet ma ,anh cung vay nke. 我懂了,你也一樣喔. em nap duoc roj,e nho va yeu anh rat nhieu. 我可以出入了,我想和愛你很多. ...

 5. ...ai. 我住在家裡.不能躲避他.不會到看誰. va e se day vuyet de dang hon.e da nap day xong roi.ko ra. 而讓我比較好處理事情.我已經交好文件了 se day viet cho ...

 6. e co tien dong roi.hom nai e nap dan roi.thu 5 tuon toi.e di dong tien. e moi di ra toa an xong. 我已經有錢繳了...

 7. ...沒有逼我.是我想要擁有你.我可以做到的.這個星期二我去法院(我有自信) e nap day xong la e bo nha di luon.e o ben ngoi.nhung e vang di binh thuong. 我去交些 ...

 8. e tin e nap dang lan nai.ko can a ay.e se ra ngoi muon phong cho o 1 minh.va e di lam binh thuong...

 9. A oj . khong doc anh a .thui cung uoc ,anh di lam ve met khong . 哥! 不行啊, 算了都可以, 你下班回來會累嗎? 2011-10-05 21:10:53 補充 A oi .em nap duoc rog ...

 10. em hai day , em hai day ( 這句是對方表明自己身份,因沒符號沒辦法給您正確翻譯) anh mua the ok hay chung hoa 你買的OK儲值卡還有中華儲值卡 ma em khong nap d ...