Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. nap意思 相關
  廣告
 1. 排列方式

 1. I'd like to wear a jacket for a nap. 意思是:我喜歡在睡午覺(打盹)時穿著夾克 I'd like=我喜歡 wear=穿著,穿 jacket=外套,夾克 for a nap=小睡一下, ...

  分類:社會與文化 > 語言 2009年08月13日

 2. ...在這裡是動詞,用來執行後面nap的動作,來修飾nap。 至於nap在這裡是指打盹兒,是名詞(沒記錯的話><...是形容詞,有累人的、令人疲倦的、無聊的意思。 Week ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年12月14日

 3. ...上面是一個文字遊戲 (Play on Words),因為Naplets的字首是nap,所以Take Naplets 就等於 take a nap (打瞌睡)了,後來,在網路...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年07月14日

 4. ...with disdain or scorn2、get one's monkey up:(使)生氣、(使)發怒3、catch (someone) napping:發覺某人未盡職、使某人措手不及;to come upon someone who ...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年08月24日

 5. Hien nay the nap tien OK Super Onnet goi cung mang voi nhau duoc . 10000 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2011年07月08日

 6. 應該是採取(某一行動等); take a shower=>洗澡 take a nap===>是小憩一會兒 這兩個take的意思都是"採取某種行動"... 而英文中的動詞又可分為及物 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2005年05月21日

 7. E biet roi. 我知道了 Nhung ma e mu0n hoi e de nau ma khong nap sim thi co lam sao khong vay? 但我還是想問我放久了沒繳sim卡費是否會怎麼樣? ps:應該是太久沒 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月12日

 8. NAP:Not Appropriate DK:Don't Know NA:Not Answered 在下面這篇文章內看到縮寫的意思: http://www.csub.edu/~jross/projects/spss/Chapter4_v13.htm ...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年05月09日

 9. The ah. E rat khoe a thi sao? 這樣呀. 我很好那你呢? H0m nay di lam co met khong? 今天去工作有很累嗎? Ah ma dien thoai cua a de nau khong nap' sim ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年10月12日

 10. e hanh phuc qua.chog e that la t0t. 我好幸福啊,我老公真好 a bay gio chua nap duoc rang.thi a an co kho' khan kh0g? 你現在還沒有創牙子,你吃東西的時候 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年08月06日