Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. nap意思 相關
  廣告
 1. I know my left paw from my right. 我會區分左爪和右爪。 講故事的話,用{左手}{右手}小朋友比較好接受。 know A from B = tell A from B 區分 A 和 B

  分類:社會與文化 > 語言 2014年06月12日

 2. 我當初手機也有出現這個問題... 我姊姊和我說有可能你點了某樣東西 所以造成電話費暴增 可是過了幾個月帳單來還是一樣價錢 我覺得還是小心點吧...因為我爸爸就出現 他就有網路費什麼的... 妳還是去門市詢問看看

 3. ...描述事物,就像是have一樣。 Had (過去式) ex. I had a nice nap 我有了一個好覺 She had Caesar Salads for...

  分類:社會與文化 > 語言 2014年01月25日

 4. u know what~ 你知道嗎 (=我告訴你) i go and take a nap ~我要去休息一下,打個盹兒 i scare later i will think something emo again ~ 我怕等一下我又會想起一些引發我情緒的事...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年06月05日

 5. ... Sunshine有"它曾經叫作XXX,現在不是了~"的 意思 Because some family had son or daughter with special illness, they might...

  分類:社會與文化 > 語言 2013年04月18日

 6. ...tam gi cua em 不知道什麼時候你才肯讓我感覺 ko biet khi nap thi em moi chiu de cho anh co cam giac chu 你還在我身邊...dong y cho anh lan nua mai mai co em, duoc om em ko? 我沒別 意思 .是真的很想你.. anh ko co y gi khac. la that su rat nho...

 7. Tiem OK nap 800 dong noi mang trong vong 30 ngay OK的錢儲存800元可以上網使用30天 con duoc goi cung 10000 dong (350 dong ) 還能打電話往內10000元(350元) co nghia la noi mang chi co 450 dong ma thoi 意思 是上網只要450元而已

  分類:社會與文化 > 語言 2013年01月18日

 8. ...這封信是廣告用台灣大哥大電話儲值卡的喔 Tiem OK nap 800 dong noi mang trong vong 30 ngay OK店賣儲值卡只要儲存800...往內10000元 {350dong} co nghia la noi mang chi co 450 dongma thoi {350元} 意思 是上網只要450元而已

  分類:社會與文化 > 語言 2013年01月11日

 9. ...在這裡是動詞,用來執行後面 nap 的動作,來修飾 nap 。 至於 nap 在這裡是指打盹兒,是名詞(沒記錯的話><...是形容詞,有累人的、令人疲倦的、無聊的 意思 。 Week是名詞,它可數唷,兩次以上加s, 意思 ...

  分類:社會與文化 > 語言 2012年12月15日

 10. 發問你好!這是台灣大哥大儲值卡廣告的喔, 意思 是 truoc ngay 30/11 den cua hang OK nap the ngay len mang, 11月30日之前要到OK店補卡上網, vao ngay 5/12 dc tang...

 1. nap意思 相關
  廣告