Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 發問你好!這是台灣大哥大儲值卡廣告的喔, 意思 是 truoc ngay 30/11 den cua hang OK nap the ngay len mang, 11月30日之前要到OK店補卡上網, vao ngay 5/12 dc tang...

  2. ... your tongue﹒ 貓卡住了舌頭【有口難言的 意思 】 圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AE03165518...n/AE03165518/o/101101210443413869349600.jpg Cat nap ﹒ 貓的午睡【午餐後的小睡】 圖片參考:http://imgcld.yimg...

  3. 英文的: 1.A 2.D 3.D 4.B 5.B 6.A 7.A 8.C 國文的: 1.C 2.A 3.C 4.D 5.A 6.B 7.D 不確定哦=ˇ=