Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...全震時發出的比其基音低一個八度的嗡嗡聲 甕聲甕氣 w ngsh ng-w ngq [in a low, muffled voice ] 形容講話發音渾濁而粗重 甕中之鱉 w ngzh ngzh bi [be bottled up like...