Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. jin 相關
  廣告
 1. 歐陽靖梗係唔係gay!!!!! 佢有女朋友ga(香港人泥). 1) 之前係電台節目-家豪會客室(第八集)認左佢有女朋友. (第2part尾) 個到認左! 節目重溫- http://www.hkreporter.com/myradio/channel_list.php?channelid=254# 2) 仲有之前magazine都影到佢攬住佢女朋友.

  分類:娛樂及音樂 > 娛樂圈 2009年08月27日

 2. 9月22開show 7月29開始moov優先買非 買貴個隻仲肯定頭10行靚位添 http://moov.hk/shop/main/cat/1201/index.html

  分類:電視 > 其他 - 電視 2010年08月02日

 3. 你係唔係講緊Jim? 英文:Jim 中文:吉姆 起源:拉丁語 意思:取而代之

  分類:社會及文化 > 語言 2007年12月17日

 4. 大概係.. ギリギリでいつも生きていたいから(kame唱+ jin 和音) さぁ 思いっきりブチ破ろう(kame唱+ jin 和音) リ...にドロップキックしたつもり すべって空振り(呢段係 jin )  テキトーなノリでバックれて(kame唱+ jin 和音) あ...

  分類:娛樂及音樂 > 娛樂圈 2007年07月09日

 5. 有 新歌黎既 http://www.youtube.com/watch?v=sx8iMgxEOkk

  分類:電視 > 其他 - 電視 2010年08月05日

 6. 這裏可以幫到你 http://yahootwii.83.833ab.cn/yahoo.com.hk/hk/auction/178987536

  分類:電視 > 其他 - 電視 2010年01月29日

 7. ...信佛(xìn fó) xing fu(4 2) 幸福(xìnɡ fú) pin jin (4 1) 聘金(pìn jīn) jin shi(1 4) 今世(jīn shì)/今世(jīn...

  分類:社會及文化 > 語言 2007年10月19日

 8. JIN 好少會窄頭髮影相GA.. 多數係私人時間先會窄起D頭髮.. 而且佢窄...

  分類:娛樂及音樂 > 娛樂圈 2007年09月30日

 9. JIN 的識郁ge icon.. http://img259.photo.163.com/lovelyhyde/32597197/868635256.gif http://img525.photo...

  分類:娛樂及音樂 > 娛樂圈 2006年11月21日

 10. ...問題可能未必問到你,不過本人讀過SBI YI JIN ,希望我既個人經驗可以幫到你少少。 如果你都諗...但讀既科不是我想讀的,但因為SBI YI JIN 出左個分數只夠我入現時個科,所以照讀。到現在本人...

 1. jin 相關
  廣告