Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. jin tian ni zuo shen me le? mei jing da cai de yang zi ya!zai xue xiao hen lei ma...

 2. 詞目 津津樂道 拼音 jin jin lè dào 釋義 很有興趣地說個不停。 出處 清‧頤瑣《黃...

 3. ... + Verb + Object + Adverbial (2) Yi Jin students love to have lunch at school. Subject + Verb + ...

 4. ... that, "An inch time inch gold, inch Jin Nan bought the inch just the time&quot... that, "An inch time inch gold, inch Jin Nan buys an inch time." Thus...

 5. 詞目 丈二金剛 拼音 jhàng èr jin gang 釋義 丈二,一丈二尺,形容很高的樣子。金剛,又稱金剛神或金剛力士...

 6. ...南陽劉子驥,高尚士也,聞之,欣然規往,未果。尋病終。後遂無問津者。 jìn tài yuán zhōng, wǔ líng rén bǔ yú ...

 7. ...拿來談論,一點都不覺乏味。 (http://www.gotop.idv.tw/content/word/word0_n.htm) 拼音 jin jin lè dào 釋義 很有興趣地說個不停。 出處 清‧頤瑣《黃...

 8. 今年08北京奧運, jin (1) nian(2) ling(2) ba(1) bei(3) jing(1) ao(4) yun(4), 我們一起身體力行。wo(3) men(.) yi(4) qi(3) shen(1) ti(3) li(4) xing(2).

 9. 【堅決】 注音一式 ㄐ|ㄢ ㄐㄩㄝˊ 注音二式 jin jiu 相似詞 果斷、堅定、堅強、執意、頑強 相反詞 動搖、遲疑...

 10. ... Qing Shaanxi Shan / Qin Shanxi Jin Shandong Lu Sichuan Chuan / Shu...