Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 我係男仔,希望幫到你: 1. 唔好俾男仔覺得你煩 2. 搵D肯讀書既男同學 3. 你自己要有矜持 4. 你要俾佢覺得你有上進心,肯學,肯勤力 5. 不要和男仔太過親密,否則對你反感 6. 有恆心,男仔拒絕唔好傷心,再黎過 7. 你要俾人知你成績好差,好蠢 8. 俾男仔知你同D女仔玩...