Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. vai hang <這只發問有兩個字就不準意思喔,只能幫你翻譯多幾個意思了> 意思是=''幾種''=''幾條''=''幾貨''=或是說到人的話也是可以=''阿姮的肩膀''

  2. hang ngay anh deu rat nho em! nho rat nhieu! nhung ma anh gui cho em nhieu tin nhan qua roi...

  3. .... 現在只要新台幣350元網內互撥可以打一萬元 Hay nhanh den cua hang OK mua nhe ! 趕快到OK商店買喔! PS: 這是電話卡廣告啦!

  4. anh HUNG em se nho anh em la goi sao tren troi , thi anh la troi em moun o ben anh chon doi khon lia xa em DU PS: 越南話, 在很親的時候可不放名字, 只用哥anh和妹em即可 大寫的是妳和他的名字

  5. Uk. cung ban ron vi sap ra cua hang ma. the ban dao nay khoe k? 恩,也比較忙因快要到店裡去了.那妳最近好嗎?

  6. 你用 hanging coffin 去搜尋就可找到很多資料,譬如...http://www.chinaculture.org/gb/en_curiosity/2004...

  7. Tram.may nho dem jum tao cai ao lanh tra thang hung voi? tui do gium tao nha. thanks may nhiu nhiu TRAM. 你記得幫我拿外套還給阿雄喔 謝謝你很多很多...

  8. 發問你好!這是台灣大哥大儲值卡廣告的喔,意思是 truoc ngay 30/11 den cua hang OK nap the ngay len mang, 11月30日之前要到OK店補卡上網, vao ngay...

  9. ...榮華富貴 16.phu qul truong tho 富貴長壽 17.duong loi thong suot 路走通順 18.lap nghiep hung gia 立業到老

  10. ...麼意思? 哈哈 !! 那是指睜一隻眼閉一隻眼的意思。 二、<真想請他穿 Hang Ten!>是啥麼意思? Hang Ten是一雙臭腳丫子,指的...