Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. gui 相關
  廣告
 1. 你這個問題,有點頭大 ^^"因為〝 gui 〞用中文拚音發出來的音是〝鬼〞但〝 gui 〞在日文羅馬拚音中發出來的音是...

  分類:社會與文化 > 語言 2006年08月14日

 2. 統一編號(發票)和增值稅編號有什麼不一樣???

  分類:社會與文化 > 語言 2010年01月08日

 3. 1.Co phai ban chi nhung kg! 無解 2、Ban chi minh ha! 你獨身一人 3、Cuoi len di dung buôn nghe! 無解 4、Bạn gửi hình qua cho mình coi đi 你發張照片來看看。

  分類:社會與文化 > 語言 2016年08月20日

 4. 白話文口語翻譯 : e nhan duoc roi a. 我可以發簡訊了 e van khoe a.我很好 cho e gui loi tham gia dih a 讓我問候你的家庭(向你的家人問安)

  分類:社會與文化 > 語言 2015年11月12日

 5. A GUI screen image view of an object derived from a vision sensor having a field...the object within the filed of view, the image view being accessible by a GUI cursor.一個 GUI 螢幕的物件圖像,源自於圖像感應器具有物件相對移動的視野...

  分類:社會與文化 > 語言 2010年09月15日

 6. anh thich gui bao nhieu thi gui .tuy anh em het tien roi. 隨你喜歡寄多少就寄,我沒錢了

  分類:社會與文化 > 語言 2011年01月17日

 7. Uh.anh gui tin nhan hinh,nhung ma ko gui duoc nen moi nhu vay do. 恩,我用簡訊傳相片,但是沒辦法傳所以才會這樣, uh,anh dang co gang ko hut thuoc va uong ruou nua. 恩.我會盡量不抽煙及喝酒了

  分類:社會與文化 > 語言 2012年03月07日

 8. sam gửi cho bạn một tấm thiệp từ Thiepdientu.net 將自"Thiepdientu.net "網頁寄給你一張帖子

  分類:社會與文化 > 語言 2008年10月26日

 9. chien oi!noi di vui gui dia chi cho thu de thu gui xim sang cho di . 阿強啊!說啊阿興傳地址讓阿秋寄信來看看 toi lam, ve noi di nhay may cho thu de thu goi lai nhe .cam on 晚上上班回到家打電話給秋喔秋會打給你 ! 謝謝 秋=人的名子

  分類:社會與文化 > 語言 2011年08月28日

 10. Sao khong gui 3 tram cho chang 怎麼不奇給他三百 (他的意思'是男生的) 意思一個朋友跟一個朋友倆個都是女的一起開玩笑說你不奇給你的男友三百呢。

  分類:社會與文化 > 語言 2013年11月04日

 1. gui 相關
  廣告