Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. gui 相關
  廣告
 1. Hom qua gui thu cho toi bi trung toan nen o nhan duoc het 昨天傳信給我被中斷了,所已收不完 buc thu hom nay gui lai o co chu la sao vay 今天的信傳給我怎麼一個字都沒有呢?

 2. me a.con gui tien roi 媽媽!錢我已經寄好了 ma so.7755015048 號碼是.7755015048 mai me ra rut nhe.thang sau con lai gui 媽!明天妳去領下個月我再寄

 3. Tien e keu a gui la de dua cho nguoi chuyen tien wa do cho...要繳費寄錢給過去給你 gi e k biet di gui . 要是我不會自己去寄錢。 neu a chiu thi...錢那份你要自己付 neu a ok,thi may a gui tien ve cho e.sang nga 如果ok...

 4. Anh hoa gui giay qua dai loan cho anh roi do anh co nhan duoc chua. 華哥已經把文件寄過去台灣給你了! 你有收到了嗎?

 5. MAY GUI TIEN CHO TAO DI TAO KHONG DI...

 6. Duoc nhung ah gui tin nhan cho em lieu em co hieu va co the doc duoc hay ko hi hi... 可以啊.但是我傳簡訊給妳.並且妳看得懂以及可以會念嗎?嘻嘻.... 意思說:怕妳看不懂越文...

 7. A gui vay e k thich 你這樣說我不喜歡 tai sao 2 trai tim k hop nhau 為什麼兩個心不合呢 e yeu a ma 我愛你啊

 8. 1. Gui mot cai banh that to den anh yeu 寄一個餅很大的給親愛的 2.晚上一想到妳的時候~好想馬上緊緊抱著妳 cu toi den khi nghi toi em ~la anh lai muon om chat em vao long ngay

 9. ...思念熬過夜想你cam tren tay ma long thao thuc 手拿上而心動搖biet viet gi day de gui toi ben a 要寫什麼讓我能傳給你chi biet nho gio de gui toi ben a nhung tam su...

 10. ...老公非常著多啦。 2012-02-22 13:09:02 補充: ong xa mo 3G dien thoai baxa gui hinh wa cho ong xa, 老公你要開3G 手機吧,老婆會傳相片過去給你 ong...

 1. gui 相關
  廣告