Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 其實 google 的 翻譯 ,不是不能用,但僅能參考,問題就出在一般會去用 翻譯 軟體的...翻譯出來的句子。 怎麼用呢,把 google 翻出來的英文句,貼到 google (不是 google翻譯 哦 ,切記) 去搜尋,如果這是正確的句子,會找到很多也使用過相同...

  2. 我想妳 Anh nhớ em 我爱妳 Anh yêu em 怎麼辦? 我想妳 Làm thế nào? Anh nhớ em

  3. 1. Veux-tu sortir avec moi, s'il-te-plait = 請和我交往 2. Allez faire vous sortir avec moi? = 你(妳)願意和我交往嗎?

  4. 您好 您說的"懲惡之惡" 其實意思就是"以惡止惡"或是"惡人自有惡人磨"的意思 在英文的諺語裡 有一個有類似的意思 它是 Set a thief to catch a thief. 用小偷去抓小偷 我想這可能最能表達您想表達的意思 2014-09-19 20:04:42 補充: Nice one ! Dear...

  5. ...可以幫到你拉 畢竟這裡也不一定有會法文的人, 就當參考吧 我有順便給你我查 翻譯 的網站 你可以用用看, 應該會比 google 好用 Peu importe la façon dont le monde chang, Je vous...

  6. Google翻譯 可以嗎?請連結http://translate. google .com.tw/?hl=zh-TW#vi|zh-TW|

  7. 愛越多,恨越深 co yêu nhiều ,thì hận sâu sắc hơn, 所謂會恨一個人,代表心裡還有他,是吧? được gọi là sẽ hận một người, thì đại...

  8. 在我早晨起床時準備看看新聞 卻看到了 GOOGLE翻譯 我們用中文打韓國人都是狗 翻韓文在翻成韓文...不是韓 2010-11-21 10:33:43 補充: 剛才我上 GOOGLE 打(韓國人都是廢渣) 以同樣方式換成韓文在變...

  9. 版大您好!! 建議您可以用 Google翻譯 ,剛剛有 翻譯 過了 文字是還滿順暢的 http://translate. google .com.tw/#en|zh-TW| ↑ google 翻譯 網頁

  10. ...明顯了解中文和韓文的文法落差。 更何況韓文有很多發音、文法上的變化。 若 GOOGLE翻譯 能翻好韓文,那就不需要韓文翻譯者了不是嗎^^ Q2.若親電腦是XP...