Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. 歌名: Gee 歌手:少女時代 中韓文 歌詞 + 羅馬拼音 ↓↓ (...了 緊張的不能呼吸 Gee Gee Gee Gee Baby... qia lis mo mi dol lio gee gee gee gee gee O jo jun...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2009年02月23日

 2. ...o shi e te Gee Gee Gee Gee Gee ko i shi te n no Oh yeah a i shi ta i no Oh...意思? 要不要拿來對著聽聽看哪裡有錯? 版大要的是日文版的 歌詞 看清楚題目再來發表意見好嗎?

  分類:音樂 > 其他:音樂 2010年11月09日

 3. ...숨을 못 쉬겠어 떨리는 걸 緊張的不能呼吸 Gee Gee Gee Gee baby baby baby Gee ...非常大吃一驚了的我 너무 짜릿짜릿 몸이 떨려 Gee Gee Gee Gee Gee 身體被...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2010年08月31日

 4. ...for your wish 搜挖ner 媽咧八 2009-08-13 16:35:16 補充: 少女時代- Gee 嗯哼! 哩森 播以 買 ㄈ斯ㄊ 了府 死兜呂 買N九 俺 買 各...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2009年08月17日

 5. 因為有字數限制 所以我推薦可以到下列網址ˇ 裡面就有 http://mcr1993.pixnet.net/blog/post/27141049

  分類:音樂 > 其他:音樂 2011年02月22日

 6. ...oh oh 非常大吃一驚了的我 너 무 짜 릿 짜 릿 몸 이 떨 려 Gee Gee Gee Gee Gee 身體被電到了 멋 쩍 은 눈 빛 oh ye 좋 은 향 기 oh ye ye ye 帥氣的眼神oh ye很香的氣味 2009-02-13...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2009年02月23日

 7. ...有過錯  還記得堅持什麼 Yo Gwo Lay Yo Gwo Tswo Hi Gee Der Gian Chi Sha Mo 真愛過  才會懂  會寂寞  會回首...

  分類:社會與文化 > 語言 2007年11月18日

 8. ... to our neighbors... dah shee gwee gee ool yuh deul uh yo juh geu neul jeen goh seh suh deul lyuh oh...reun chuhk jee nah chee chee mahl ah yo geu dae sohn geel eul gee dah ryuh yo bahl geun bee chee dweh uh jool sarang eul hahm kkeh...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2008年02月07日

 9. 歌名: Gee 歌手:少女時代 中韓文 歌詞 + 羅馬拼音 ↓↓ (Tiffany)Aha...緊張的不能呼吸 Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby Gee Gee ...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2010年05月22日

 10. ...돼 더 바랄게 없는데 ne o man it se u my e on d wa e de o ba r al gee op ne un de 只要有你我就行了 我沒有別的期望 누굴 만나서 행복하란...

  分類:音樂 > 其他:音樂 2010年02月03日