Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...wanna hear, I don't wanna know Please don't say ' Forgive me' I've seen it all before And I...

  分類:電視 > 其他 - 電視 2007年04月19日

 2. 這句話是講觀察到這個情景的人能夠體會到2008年北京的奧運會是還只有一星期將開始. could be forgiven 是解不可以原諒. 原因是如果觀察到奧運會強烈氣氛的人, 也不知道奧運會在下週將開始是不可以原諒的.

  分類:社會及文化 > 語言 2008年07月27日

 3. ...讓痛苦離開 Thank you for all you've done 謝謝你所做的一切 Forgive all your mistakes 原諒你所有的過錯 There's nothing...

  分類:電視 > 其他 - 電視 2009年11月18日

 4. ...::Don't be so sure she'll forgive you. Hell hath no fury like a woman scorned...;<我搵唔到..LI個我覺得 意思 差唔多 It's no good/use crying over...

  分類:社會及文化 > 語言 2007年03月20日

 5. nearly跟almost還可以, 但 forgive 是饒恕/寬恕,跟remit豁免/免除或減輕(嚴重性) 兩個字是不同的,除了用在一個主角「上帝」時才會相同: 上帝饒恕人過犯( forgive )跟上帝免除人罪(remit)。

  分類:社會及文化 > 語言 2010年09月19日

 6. ...spiacente = i am sorry (italian) Perdóname = forgive me (spanish) I've heard it all...39;t wanna know Please don't say ' forgive me' I've seen it all...

 7. 【包容】 bāo rnɡ V. forgive , pardon; contain, hold (1)寬容:大度包容|一味包容。 (2)容納:小禮堂能包容...表現出來。 [同義詞]忍受 容忍 ====================== 【寬恕】kuān sh V. forgive N. forgiveness 寬容饒恕。

  分類:社會及文化 > 語言 2008年05月26日

 8. 佢可能自己都唔知係唔係中意你... 我諗佢自己都唔知.... 所以佢自己都係到煩惱緊..... 唔知自己想點....又唔知點同你講....

 9. 首先這篇英文的文法錯得很利害﹐但 意思 是很明顯的﹕ 我知道你心裡面有很多不快事﹐但我沒有太多時間去照顧你。很抱歉﹐請原諒我吧﹗ 給我一點獨處的時間﹐我們分開吧﹗

  分類:社會及文化 > 語言 2009年02月17日

 10. 對唔住, 但我一定要咁做, 請你原諒我, 因為你真係傷害得我好深..但我仍然然愛你..就因為我愛你, 所以我要離開

  分類:社會及文化 > 語言 2008年08月07日

 1. 相關詞

  forget