Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...眼白) 相連 所以角膜本身應該係唔會移位既 移位既只係 flap 所以冇做LASIK既人根本唔會有呢個問題出現...基本上唔可能肉眼見得到 2007-10-20 12:12:37 補充: 唔係 意思 姐係只有申入角膜果條血管先叫「增生」血管一般由眼白...

    分類:健康 > 其他 - 健康 2007年11月02日

  2. ...手術時角膜頂部會被切出來 形成一塊 flap 然後用激光把角膜矯形 再把切出來 的flap 放回去 那塊東西可能會因外力而移位 角膜可能會因此發炎而眼睛變紅 如果 flap ...