Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. 在飲料下毒 在沉淪中淌血 被複雜的關係嗆到 用臭味臭死人 這都是為了你她媽的賤人 在沉淪中淌血 在飲料下毒 燒死他 我可愛的柯蕾曼婷 踐踏精神科醫師 在沉淪中淌血 哈利路亞 我沒看見 回到生死關頭 這都是為了你她媽的賤人 哈利路亞 我沒看見 謀殺精神科醫師 燒死他 喔我甜蜜的...

    分類:社會與文化 > 語言 2006年02月13日

  2. ...mo no = i ki ru su bea ma i ko e no u ra ga wa ni a ru ho n shi n sa ga re ba ro ji u ra hi so n da yo go re ta...shi da shi te mi te wa mu jo u ni mo ka ge ro ubreak the fake (so u) u nu o ma mo ru ta me go ahead to lead (so re...

    分類:社會與文化 > 語言 2011年01月11日