Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...辛苦,但後尾你會迫自己跟到 之後再進化到冇字幕 睇英文書可以每次睇完一個 Chapter 講個summary畀自己聽 或者更加好就揾下班上志同道合既朋友搞個讀書會互相分享...

    分類:社會及文化 > 語言 2020年10月28日