Yahoo奇摩 網頁搜尋

 1. ...where are you come from?so igive some route to you Yes,MTR and bus can go there you can take MTR Tseung Kwan O line...

  分類:汽車及交通 > 鐵路 2009年10月05日

 2. ...羅湖 落馬洲 車公廟 沙田圍 第一城 石門 大水坑 恆安 馬鞍山 HK bus stop: anywhere on the roadside, by nwfb, citybus, kmb, new lantau bus . and acturally...

  分類:汽車及交通 > 鐵路 2008年08月29日

 3. 紅色小巴 旺角 ~ 香港仔 線 經西隧 旺角->香港仔 經華富 香港仔->旺角 不經華富 華富->旺角 總站位置 旺角 洗衣街(金雞廣場) 香港仔 東勝道(湖北街交界) 華富 華安樓 參考途經路線(因應交通環境而更改) 旺角開 洗衣街,亞皆老街,櫻桃街,西九龍快速...

  分類:汽車及交通 > 鐵路 2007年11月02日

 4. 你是否問路線 NR722 新 圍 苑 - 火 炭 OR NR747 湖 景 村- 火 炭

  分類:汽車及交通 > 鐵路 2009年03月13日

 5. 你嘗試到B1巴士站看看路線表有沒有列出與西鐵共享轉乘優惠,又或者到西鐵站客務中心查詢

  分類:汽車及交通 > 鐵路 2009年12月24日

 6. Bus number 14 at 尖沙咀中港客運碼頭, and then you may ask bus driver for the neareast 依利沙伯醫院 bus stop

  分類:汽車及交通 > 鐵路 2007年12月01日

 7. -從尖沙咀地鐵站B2出口沿金馬倫道向尖沙咀東部方向步行約18分鐘。 -從佐敦地鐵站D出口沿柯士甸道向尖沙咀東部方向步行約20分鐘。 -途經巴士包括九巴5,5C, 8, 8A, 13X, 26, 28, 35A, 41A, 81C, 87D, 98D, 110, 208...

  分類:汽車及交通 > 鐵路 2008年04月03日

 8. U can take the bus or MTR to central first. Then when u arrive to central, just get...

  分類:汽車及交通 > 鐵路 2007年08月29日

 9. bus , 可選102, 106, 112, 116, 110, 最直接,(mtr唔經的)一過左紅隨就落車~ 落左車後上天橋,向你左手行,就已去左理工大學的範圍,有2條路的,一係向前,一係向右行,你唔好向前行,向右一直行,快d的,你就會見到理工大學賽馬會綜藝館 ~

  分類:汽車及交通 > 鐵路 2007年01月23日

 10. by bus (606) 去此網址 http://www.kmb.hk/chinese.php?page=search&prog=route_stops.php&route_no...gc/home.aspx e.g.問搭咩車最快最近 & 搭地鐵系咩站落同埋邊個出口最快 答案:冇,但 bus 最直接.MTR點都要轉多程車

  分類:汽車及交通 > 鐵路 2008年02月02日