Yahoo奇摩 網頁搜尋

  1. ...黃麴毒素主要是由屬於麴菌屬( Aspergillus )的黃麴菌(A. flavus )及寄生麴菌(A. ...et al. 1967的報告中指出A. flavus 和A. parasitics在11...

  2. ...的真菌毒素,常讓人和發霉的食品聯想在一起。黃麴毒素主要是由屬於麴菌屬( Aspergillus )的黃麴菌(A. flavus )及寄生麴菌(A. parasiticus)這兩種真菌所產生的二級代謝產物...